Elena Kremnická

Bachelor's thesis

Projektové řízení

Project Management
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Project management” is to analyze the current state of project management in the company M – PROFEX spol. s r.o.. The goal of this thesis is to identify major deficiencies in project management, focusing on the project life-cycle, organization techniques currently in use and the competencies od project managers, which could be improved by implementing project management …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Projektové řízení“ je analýza aktuálneho stavu projektového riadenia v podniku M – PROFEX spol. s r.o.. Cieľom bude nájsť nedostatky v riadení projektov v danom podniku z pohľadu životného cyklu projektu, použitých organizačných nástrojov a kvalifikácie projektového manažéra, ktoré by mohli byť odstránené využitím techník projektového manažmentu. V teoretickej časti je …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ing. Jan Žák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economy and Management / Business Management