Pavel HLAVINKA

Bakalářská práce

Mechanizace intenzivních kompostovacích technologií.

Mechanization intensive composting technology
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá intenzivní kompostovací technologií a vznikem bioplynu z biologicky rozložitelného odpadu. V teoretické části je popisováno kompostování v pásových hromadách a na volné ploše. Dále je popsáno rozdělení bioplynové technologie a bioplynových stanic s veškerým zařízením s tím souvisejícím. Bioplyn je hlavní produkcí anaerobní digesce. O podmínkách souvisejících se vznikem …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the intensive compost technology and the biogas production of the biologically decomposable waste. The theoretical part describes the technology of compost production in the tracked piles as well as in the loose areas, followed by the description of the biogas technology and biogas stations with all the related equipment. The biogas is the main product of the anaerobic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2013
Zveřejnit od: 30. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Marie Šístková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVINKA, Pavel. Mechanizace intenzivních kompostovacích technologií.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 11. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6x3urm 6x3urm/2
15. 1. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.