Bc. Daniela Kristeková

Bakalářská práce

Genomové ostrovy patogenity Staphylococcus aureus

Genome pathogenicity islands of Staphylococcus aureus
Abstract:
Staphylococcus aureus is a significant bacterial pathogen. Its role in pathogenesis of human and animal diseases and fast adaptation rate to used antibiotics are caused by the acquisition and transfer of mobile genetic elements. The main focus of this thesis is to describe variable genome elements with emphasis on the S. aureus pathogenicity islands, which contains genes coding virulence factors. Characterisation …více
Abstract:
Staphylococcus aureus je závažný bakteriální patogen. Jeho úloha v patogenezi nemocí lidí i zvířat a rychlá adaptace na používaná antibiotika je způsobena získáním mobilních genetických elementů a jejich přenosem. Tato práce se zaměřuje na variabilní genomové elementy a hlavně na ostrovy patogenity (OP) S. aureus, které obsahují geny kódující faktory virulence. Je popsána jejich charakteristika a reprodukce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta