Jana SCHNEIDEROVÁ

Diplomová práce

Využití rytmických a hudebně pohybových cvičení u dětí mladšího školního věku Usige of rhytmic and musically motoric exercises for younger school age children

Usige of rhytmic and musically motoric exercises for younger school age children
Anotace:
Cílem diplomové práce je poukázat na důležitost hudební výchovy ve vyučování dětí na 1. stupni ZŠ. První část práce vyzdvihne význam hudební výchovy, seznámí s pojmy jako rytmus a rytmického cítění, metrum. Další částí jsou rytmická a pohybová cvičení a možnosti využití nástrojů Orffova instrumentáře. V praktické části výzkumné sondy zkoumají četnost využití hudebně pohybových cvičení ve vyučování …více
Abstract:
The aim of this dissertation is point out an importance of using musicology elements in the education of infant school children at a primary school. The dissertation speaks about function and meaning of musical education and familiarizes with terms like rhythm and rhythmical feeling,a metre. It will familiarize with rhythmical and motoric exercising, with using tools of Orffov?s armamentarium. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEIDEROVÁ, Jana. Využití rytmických a hudebně pohybových cvičení u dětí mladšího školního věku Usige of rhytmic and musically motoric exercises for younger school age children. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta