MgA. Veronika Pasterná Szemlová

Disertační práce

Totalita v animovaném filmu

Totalitarianism in animated film
Anotace:
Disertační práce se věnuje kritice totalitního reţimu obsaţené v krátkých animovaných filmech vytvořených v Československu v letech 1948 aţ 1989. Kromě analýzy samotných filmů mapuje peripetie jejich autorů a prostor, který jim přes všechny zásahy cenzury zbýval pro uplatnění kritiky a satiry vytvářející plastický obraz doby. Nedílnou součástí je také explikace a analýza vlastního tvůrčího počinu, …více
Abstract:
Theoretical part of Doctoral Thesis deals with criticism of totalitarian regime in short animated films, that were created in Czechoslovakia between 1948 and 1989. Besides analysis of films themselves it shows also troubles of their authors in context of national cinematography controled by censorship. The important part of the Thesis is description and analysis of authors own short animated movie …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ondrej Slivka, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pasterná Szemlová, Veronika. Totalita v animovaném filmu. Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe