Theses 

Logistics System of AstraZeneca PLC – Bc. Petr Volný, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration

Bc. Petr Volný, MBA

Diplomová práce

Logistics System of AstraZeneca PLC

Logistics System of AstraZeneca PLC

Anotace: Hlavním cílem mé diplomové práce je zhodnocení, jak současný systém logistiky a interní procesy ve firmě AstraZeneca podporují firemní vizi a poslání a navrhnout možná zlepšení. Při zpracování vybraného tématu jsou sbírány, hodnoceny a analyzovány dostupné informace o nejnovějších trendech v logistice a logistických řetězcích. V dalším kroku jsou tyto informace porovnány s dostupnými daty o logistickém systému firmy AstraZeneca s cílem identifikovat možná slabá místa. Specifické kapitoly jsou věnovány ukazatelům vyspělosti logistického řetězce. Na konci jsou uvedena doporučení, která povedou ke zlepšení a posílení logistického systému firmy.

Abstract: The main objective of my thesis is to evaluate how the current logistic system, processes and methods in AstraZeneca support company vision and mission and build recommendations for possible improvements. Within the processing of selected topic, available information about the latest trends in Logistics and Supply Chain is collected, reviewed and analyzed. In the next step, obtained information is confronted with available data about AstraZeneca logistic system with the aim to identify any potential gaps. Specific chapters are dedicated to supply chain maturity measures. In the end, proposals are built to improve and further enhance Logistic system of the company.

Keywords: Logistics, Supply Chain, Pharmaceutical industry

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Šimon Mastný, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 07:30, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz