Bc. Andrea Hubálková

Master's thesis

Fashion Marketing

Fashion Marketing
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na fashion marketing. Cílem diplomové práce je přiblížení významu fashion marketing a jeho dílčích částí. Teoreticko-metodologická část obsahuje definice marketingu, módy, luxusu a public relations. Značná část této kapitoly obsahuje historický vývoj módy jako nástroje k vyjádření osobnosti, což nám pomůže k celkovému pochopení častého návratu módních trendů. Analytická …viac
Abstract:
The thesis focuses on fashion marketing. Its goal is to elaborate on the term fashion marketing and its components. The theoretical and methodological section defines marketing, fashion, luxury and public relations. Its main portion discusses the historical development of fashion as a tool for expression of personality, which sheds light on the understanding of the recurrence of fashion trends. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ntcfy/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedúci: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze