BcA. Silvia Klúčovská

Diplomová práce

Výukové materiály pro český znakový jazyk

Learning Materials of Sign Language
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění online výuky českého znakového jazyka pro samostudium. V teoretické části se věnuji výzkumu znakového jazyka, způsobem jeho zápisu a záznamu a mezinárodními notačními systémami. Část výzkumu jsem soustředila na formy tradiční výuky, dostupné výukové materiály a možnosti jejich vylepšení. Praktická část se zabývá vývojem edukační pomůcky, zobrazením znaku …více
Abstract:
This thesis focuses on streamlining online learning of Czech Sign Language for self-study. The theoretical part is devoted to the research of sign language, the way of its writing and recording, interantional notation systems. Part of the research was focused on the forms of traditional teaching, available teaching materials and possibilities to improve them. The practical part deals with the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Lenka Baroňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klúčovská, Silvia. Výukové materiály pro český znakový jazyk. Zlín, 2019. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe