Bc. David FROLÍK

Diplomová práce

Redlerový dopravník pro TAP

Redler conveyor for TAP
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dopravou tuhých alternativních paliv dále již jen TAP, redlerovým dopravníkem a s tím spojenou problematikou. Práce je rozdělena na tři základní oblasti. Jedna z oblastí práce je zaměřena na konstrukci redleru, kde jsou definovány vztahy pro výpočet potřebných dat k návrhu základních rozměrů a specifikaci jednotlivých komponent. Další oblast se soustředí na problematiku TAP …více
Abstract:
The thesis focuses on transport of refuse-derived fuel (RDF) by redler conveyor and problems related with it. The thesis is divided into three basic areas. One of the areas of work is focused on the design of the redler, where relations are defined for the calculation of necessary data for the design of basic dimensions and specification of individual components. Another area focuses on RDF as a material …více
 

Klíčová slova

Redler TAP odpory
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Soukup, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FROLÍK, David. Redlerový dopravník pro TAP. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.