Bc. Pavlína Kouklíková

Master's thesis

Business Process Management jako prostředek pro řízení a optimalizaci procesů

Business Process Management as a Means to Management and Optimization of the Processes
Abstract:
Cílem této práce je představení Business Process managementu (dále jen BPM) jako prostředku pro řízení aoptimalizaci procesů. Kapitoly popisují obecný pohled na podnikové procesy a procesní řízení, definují pojem BPM zaměřují se detailně na roli IT při řízení a optimalizaci podnikových procesů. Závěrečné kapitoly představují zkušenosti se zaváděním BPM v konkrétní společnosti z pohledu IT a předkládají …more
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce Business Process Management (BPM) as an instrument and methodology form management of business processes and their optimization.Respective chapter of this thesis provide general view of business processes and their management, define the content of BPM and subsequently cover the role of IT in management and optimization of processes. Final chapters provide a summary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 10. 2011
  • Supervisor: Ing. Václav Šebek, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS