Bc. Denisa Simerská

Master's thesis

Aplikační možnosti dálkového průzkumu Země v monitoringu kulturní zemědělské krajiny

Application possibilities of remote sensing in monitoring of agricultural landscape
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje vývoj silně zemědělsky využívané krajiny obce Šardice a propojuje tak informace zdejších přírodních poměrů, poměry socioekonomické s důrazem na historický vývoj obce a také na environmentální opatření zaváděné do zdejší krajiny. Následně práce využívá kartografické metody s využitím možností DPZ. Jako zdroj dat byla využita volně dostupná data mise Sentinel-2, snímky misí …more
Abstract:
This diploma thesis describes the development of the agricultural landscape of the Šardice village, describes physical-geographical, socio-economic factors with emphasis on historical development of the landscape and environmental measures, created in this local agricultural landscape. The thesis uses cartographic methods of using remote sensing. As a source, this thesis uses free open data sources …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta