Mgr. Lucie Zdráhalová

Diplomová práce

Welfare hospodářských zvířat dle současného unijního práva

Welfare of Livestock under Current EU Law
Anotace:
Cílem diplomové práce je podat ucelený přehled unijní právní úpravy v oblasti welfaru hospodářských zvířat, unijních orgánů zajišťujících tuto ochranu, prostředků a způsobů, jakými jsou tyto požadavky naplňovány, příp. vynucovány, i historická východiska samotného pojmu „welfare hospodářských zvířat“. Kromě definice stěžejních pojmů, je pojednáno o unijních orgánech a jejich působnosti v této oblasti …více
Abstract:
The main objective of the thesis is to give a comprehensive overview of European legislation on livestock welfare, to give an overview of the EU bodies which are responsible of the welfare and of tools focused to fulfil legislative objectives. Besides the definition of key concepts in this area the author give summary of the EU bodies and their scope and analyze legislative basis of livestock welfare …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dominik Židek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta