Jakub Závěrka

Bakalářská práce

Alternativní výukové materiály pro vstupní kurzy programování

Alternative educational materials for beginner programming courses
Anotace:
Tato bakalářská práce vytváří alternativní výukové materiály pro vstupní kurzy pro-gramování ve studijním programu Informatika na Fakultě informatiky a statistiky Vyso-ké školy ekonomické v Praze. Konkrétně se zabývá kurzy 4IT101 Základy programování a 4IT115 Základy softwarového inženýrství, s důrazem kladeným na první z těchto před-mětů. Práce analyzuje způsob, jakým jsou studenti seznamování s konceptem …více
Abstract:
This bachelor thesis creates alternative educational materials for beginner program-ming courses in the Informatics curriculum at the Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague. Specifically, these courses comprise of 4IT101 Intro-duction to programming and 4IT115 Fundamentals of Software Engineering, with empha-sis on the former one. In specific, this thesis analyses the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Jarmila Pavlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22901

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma