Jakub Závěrka

Bachelor's thesis

Alternativní výukové materiály pro vstupní kurzy programování

Alternative educational materials for beginner programming courses
Abstract:
Tato bakalářská práce vytváří alternativní výukové materiály pro vstupní kurzy pro-gramování ve studijním programu Informatika na Fakultě informatiky a statistiky Vyso-ké školy ekonomické v Praze. Konkrétně se zabývá kurzy 4IT101 Základy programování a 4IT115 Základy softwarového inženýrství, s důrazem kladeným na první z těchto před-mětů. Práce analyzuje způsob, jakým jsou studenti seznamování s konceptem …more
Abstract:
This bachelor thesis creates alternative educational materials for beginner program-ming courses in the Informatics curriculum at the Faculty of Informatics and Statistics, University of Economics, Prague. Specifically, these courses comprise of 4IT101 Intro-duction to programming and 4IT115 Fundamentals of Software Engineering, with empha-sis on the former one. In specific, this thesis analyses the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: Rudolf Pecinovský
  • Reader: Jarmila Pavlíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22901

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Informatika

Theses on a related topic