Mgr. Zuzana Kauerová, Ph.D.

Disertační práce

Targeting Nanoparticle Drug Carriers: Functionalized Microbubbles and Their Application in Ultrasonography

Targeting Nanoparticle Drug Carriers: Functionalized Microbubbles and Their Application in Ultrasonography
Anotace:
Předmětem dizertační práce “Cílené nanopartikulární nosiče léčiv: funkcionalizované mikrobubliny a jejich aplikace v ultrasonografii” je studium mikrobublin naplněných plynem na lipidové bázi, které lze uplatnit v diagnostice i v terapii. Úvodní teoretická část práce je věnována funčkním zobrazovacím technikám a ultrazvuku, a v neposlední řadě fyzikálně-chemické podstatě využití mikrobublin v ultrasonografii …více
Abstract:
The goal of my dissertation thesis “Targeting Nanoparticle Drug Carriers: Funcionalized Microbubbles and Their Application in Ultrasonography” is the study of lipid-based gas-filled microbubbles which can be applied in both diagnostics and therapy. The first chapter is concerned with the imaging techniques, ultrasound and physical-chemical principles of ultrasonography with the use of microbubble-based …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
  • Oponent: prof. Mgr. Marek Šebela, PhD., doc. Ing. Irena Kratochvílová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta