Adriana Straková

Bakalářská práce

Režim přenesení daňové povinnosti a jeho aplikace ve vybrané společnosti

The Reverse Charge and its Application in the Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti u LUCO klima s.r.o. a na zhodnocení jeho dopadu na tuto společnost. Teoretická část poskytuje přehled o daňovém systému v České republice, je zde podrobně rozebrána daň z přidané hodnoty v souladu se Zákonem o DPH a je soustředěna na režim přenesení daňové povinnosti. V praktické části je společnost představena a je …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the application of the reverse charge mechanism at LUCO klima s.r.o. and on the evaluation of its impact on this company. The theoretical part provides an overview of the tax system in the Czech Republic, value added tax is discussed in detail following the VAT Act and focuses on the reverse charge mechanism. The practical part introduces the company and analyzes its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Straková, Adriana. Režim přenesení daňové povinnosti a jeho aplikace ve vybrané společnosti. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe