Theses 

Ekonomická analýza nákladů a výnosů při péči o lesní a nelesní ekosystémy a ostatní činnosti Správy KRNAP – Bc. Martin Khol

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Khol

Diplomová práce

Ekonomická analýza nákladů a výnosů při péči o lesní a nelesní ekosystémy a ostatní činnosti Správy KRNAP

Economic cost-benefit analysis in care of forest and non-forest ecosystems and other activities of KRNAP Administration

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá analýzou nákladů a výnosů při péči o lesní a nelesní ekosystémy a ostatní činnosti Správy Krkonošského národního parku v období let 2003 až 2014. Na základě vyhodnocení vývoje ekonomické situace organizace jsou navrženy a posouzeny další potenciální příjmy a možnosti snížení nákladů. V rešeršní části práce jsou shrnuty dosavadní informace týkající se zvláště chráněných území, specifik hospodaření příspěvkových organizací a jejich managementu. Následuje bilance hospodaření za sledované období a návrh dosud nerealizovaných možností příjmů nebo snížení nákladů s cílem dosáhnout kladného hospodářského výsledku při dodržování zásad ochrany přírody.

Abstract: This diploma thesis deals with the cost-benefit analysis in care of forest and non-forest ecosystems and other activities of The Krkonoše Mountains National Park Administration in the period from 2003 to 2014. Other potential incomes are designed based on an assessment of the economic situation in the organization.Existing informations concerning economics and management, including functioning of contributory organisations, are summarized in the literature review. Management evaluation during reporting period is followed by proposing the new income options and cost reduction possibilities. The aim is to achieve a positive economic result while respecting the principles of nature protection.

Klíčová slova: Krkonošský národní park, ekonomika, rozbor hospodaření, financování

Keywords: The Krkonoše Mountains National Park, economic analysis, funding, economy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Lenoch, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/43249 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz