Petra Dubinová

Master's thesis

Komparace daňových reforem během finanční a ekonomické krize v starých a nových zemích EU

Comparison of tax reforms during the financial and economic crisis in the old and new EU countries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá komparací daňových reforem během finanční a ekonomické krize v starých a nových státech EU. Mým hlavním cílem je porovnání reforem, které proběhly v jednotlivých státech během finanční a ekonomické krize a jejich vliv na daňovou kvótu a daňový mix. V první části se zabývám příčinami a vývojem finanční a ekonomické krize. V druhé kapitole popisuji, jak by měl vypadat optimální …more
Abstract:
This thesis deals with the comparison of tax reforms during the financial and economic crisis in the old and new EU countries. My main objective is to compare the reforms implemented in individual states during the financial and economic crisis and its impact on the tax quota and tax mix. The first part deals with the causes and development of the financial and economic crisis. In the second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2015
  • Supervisor: Vratislav Izák
  • Reader: Stanislav Klazar

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43972