Theses 

Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj – Kristýna SEDLÁČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public economics and administration

Kristýna SEDLÁČKOVÁ

Bachelor's thesis

Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj

Strategic Industrial Holešov Zone and its Influence on the Zlín Region

Anotácia: Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj. Tato práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů související s regionálním rozvojem a regionální politikou. Dále v této části pokračuji v popisu problematiky a rozdělení průmyslových zón. Praktická část se zabývá analyzováním Strategické průmyslové zóny Holešov a následnou SWOT analýzou. Cílem práce je navržení možného rozvoje Strategické průmyslové zóny Holešov.

Abstract: As the topic of my Bachelor's Thesis I have chosen Strategic Industrial Holesov Zone and its influence on the Zlin region. This work consists of two parts, i.e. the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with defining terms related to regional devel-opment and regional policy. Further in this part I continue with description of the issues of industrial zones sorting. The practical part deals with analyzing of Strategic Industrial Ho-lesov Zone and the following SWOT analysis. The aim of this work is to propose possible development of Strategic Industrial ZoneHolesov.

Kľúčové slová: regionální rozvoj, regionální politika, Strategická průmyslová zóna Holešov, průmyslová zóna

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
  • Zverejniť od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Pavel Grebeníček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26960 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Kristýna. Strategická průmyslová zóna Holešov a její vliv na Zlínský kraj. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 4. 2019 10:55, 16. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz