Bc. Martin Tomášek

Diplomová práce

Metodika řízení projektu dodávky kontaktního centra

Project management methodology for contact center delivery
Anotace:
Práce se zabývá vytvořením metodiky projektového řízení pro dodávku kontaktního centra. Tato metodika obsahuje popis aktérů, kroků a fází projektu, ale také RACI tabulka s přehledem rolí aktérů a Swim-Lane diagram znázorňující postup kroků projektu v čase. Teoretická část práce vysvětluje pojmy související s projektovým řízením a kontaktními centry. Praktická část práce se zaměřuje na vytvoření metodiky …více
Abstract:
The thesis covers the development of a project management methodology for the delivery of a contact centre. This methodology includes a description of the actors, steps and phases of the project, as well as a RACI table with an overview of the roles of the actors and a Swim-Lane diagram showing the progression of the project steps over time. The theoretical part of the thesis explains the concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Václav Řezníček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní