Bc. Eva Křiváková

Diplomová práce

Zvýšení efektivity podnikových procesů s pomocí ERP systémů

Competitiveness improvement of the chosen enterprise caused by ERP project implementation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Zvýšení efektivity podnikových procesů s pomocí ERP systémů“ je zkoumání přínosů zavedení systému Microsoft Dynamics NAV ve vybraném podniku. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy související s informačními systémy a podnikovými procesy. Dále jsou v práci popsány metody a nástroje sloužící k nalezení omezení včetně odhalení příčin jeho vzniku a některé další koncepty …více
Abstract:
The thesis “Competitiveness improvement of the chosen enterprise caused by ERP project implementation“ is exploring benefits of adopting Microsoft Dynamics NAV in the company. The theoretical part explains the basic concepts related to information systems and business processes. Following part describes the methods and tools used to identify constraints, including the discovery of its causes and some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jaromír Skorkovský, CSc.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Zavadil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta