Ing. Pavel Hladík

Bakalářská práce

Modul řízení otáček ventilátoru

The Module of Control Fan Speed
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem, tvorbou a testováním modulu regulace otáček ventilátoru k dynamometru pro zatěžování spalovacích motorů. Modul bude zapojen do systému řízení dynamometru přes sběrnici CAN. Modul bude ovládat frekvenční měnič, ke kterému je připojen ventilátor chlazení měřeného objektu (motocykl či samostatný motor).
Abstract:
This bachelors study focuses on design, creation and testing of a fan speed control module of a dynamometer for a loading internal combustion engines. The module be connected to the dynamometer of a control system through CAN bus. The module will be controlled by a frequency converter, which is connected with the cooling fan of the object (a motorcycle or a separate engine).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Mašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hladík, Pavel. Modul řízení otáček ventilátoru. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení v dopravě

Práce na příbuzné téma