Bc. Helena Široká

Bakalářská práce

Změna postavení žen v řecké poválečné literatuře, Margarita Lyberaki: Psathina kapela

A Change of the Status of Women in the Greek Post-war Literature, Margarita Lyberaki: Psathina kapela
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza nových témat, symbolů a motivů v řecké ženské poválečné literatuře a jejich srovnání s literární tematikou období meziválečného. Nové motivy jsou předvedeny na rozboru prozaického díla Psathina kapela autorky Margarity Lyberaki.
Abstract:
The main aim of the Bachelor thesis is analysis of new subject matters, symbols and motifs and their compare with literary subject matter of interwar period. New motifs are demonstrated on analysis of literary work Psathina kapela of Margarita Lyberaki.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta