Monika Vyhlídalová

Diplomová práce

Typologie zákazníků free-to-play her

Free-to-play Games: A Consumer's Typology
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je stanovit typologii zákazníků free-to-play počítačových her na základě údajů ze šetření ve dvou zemích EU (České republiky a Belgie). Free-to-play příjmový model se stává v současnosti stále oblíbenějším mezi vývojáři her. Tyto hry jsou poskytnuty uživatelům zdarma, s tím, že mohou využívat placený prémiový obsah, který generuje příjmy. Teoretická část práce se …více
Abstract:
The main objective of the diploma thesis is to establish customer typology of free-to-play games, based on survey data from two EU countries (Czech Republic and Belgium). Free-to-play revenue model is growing in popularity with game developers. The basic game is provided free of charge, but players are encouraged to purchase premium content that generates revenue. In the theoretical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Vojtěch Klézl
  • Oponent: Rostislav Kreisinger

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod