Bc. Martin BELAS

Diplomová práce

Tvorba IS pro podporu informování o dopravní situaci

Creation of IS supporting traffic situation representation
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza současné situace v poskytování dopravních informací řidičům a navržení nové aplikace, která umožní řidičům přijímat informace o dopravních problémech na konkrétních trasách a v reálném čase. Tato aplikace bude upravovatelná přes webový prohlížeč bez ohledu na platformu a operační systém, tzn. i v mobilních telefonech. Aplikace bude vytvořena za pomocí OOP přístupů v …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current situation in providing traffic information to drivers and designing a new application that allows drivers to receive information about traffic jams on specific routes in real time. This application will be customizable via a web browser, regardless of platform or operating system, i.e. in mobile phones. The application will be developed by using OOP …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marek Vajgl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BELAS, Martin. Tvorba IS pro podporu informování o dopravní situaci. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy