Petra Hrenicová

Bakalářská práce

Insolvenční právo

Insolvency law
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je ucelený pohled na uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů v rámci insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, s přihlédnutím k aktuální judikatuře, současné právní úpravě i odborné literatuře. První kapitola se stručně věnuje historickému vývoji insolvenčního práva. Druhá kapitola pojednává obecně o insolvenčním řízení, přičemž …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to provide the reader with a comprehensive view on satisfying claims of secured creditors during the insolvency process according to Act No. 182/2006, on bankruptcy and settlement (Insolvency Law). The thesis takes into account present law practice, legal regulations, and professional literature. The first chapter briefly describes the historical development of insolvency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo v podnikání