Bc. Ilona Fialová

Diplomová práce

Lobbying - analýza v České republice a Evropské unii

Lobbying {--} analysis in Czech republic and European union
Anotace:
Obecné pojetí a představení lobbyingu, vymezení základních pojmů týkajících se lobbyingu, resp. jeho definice. Objasnění lobbyingu v Evropské unii na úrovni Evropského Parlamentu a Evropské Komise, dále pak na úrovni České republiky. Praktické příklady lobby a korupce v České republice a návrhy na řešení stavu na úrovni ČR.
Abstract:
General concept and introducion of lobbying, definition of basic conception of lobbying. Explanation of lobbying-system in European Union on the level of European Parliament and European Comission; and in Czech Republic. Practical examples of lobby and corruption in Czech Republic and proposals for system solutions for Czech Republic.
 

Klíčová slova

lobbying korupce Evropská unie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jolana Volejníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fialová, Ilona. Lobbying - analýza v České republice a Evropské unii. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní