Bc. Petr STANĚK

Bakalářská práce

Botanický výzkum území v okolí obce Spálov (Oderské vrchy)

Botanical research of the surrounding area of the village of Spálov (Odra Hills).
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá botanickým výzkumem v okolí obce Spálov v Oderských vrších. Cílem je provést botanický průzkum a ověřit tak současný stav flóry a vegetace na jednotlivých sledovaných lokalitách. Práce zahrnuje podrobné zpracování přírodních poměrů zájmového území, výčet nalezených rostlinných taxonů, popis jejich stanovišť a seznam zjištěných chráněných druhů. Součástí bakalářské práce je …více
Abstract:
This baccalaureates thesis deals with a botanical research around the village Spalov in Oderske hills. The aim is to make a botanical survey and verify the current status of flora and vegetation of the particular monitored sites. The work includes a detailed elaboration of the natural conditions of the area, a list of plant taxa found, a description of their habitats, and a list of identified protected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2011
Zveřejnit od: 10. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
 • Vedoucí: RNDr. Lubomír Kincl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STANĚK, Petr. Botanický výzkum území v okolí obce Spálov (Oderské vrchy). Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 4. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6y8exw 6y8exw/2
7. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.