Pavlína Nejedlová

Bachelor's thesis

Přestavby genu KMT2A (MLL)

Rearrangements of Gene KMT2A (MLL)
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PharmDr. Antonín Libra, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Nejedlová, Pavlína. Přestavby genu KMT2A (MLL). Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Laboratory Assistant

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.