Bc. Michal Trnovský

Master's thesis

IMK a její aplikace v politické kampani

IMK and its application in political campaign
Abstract:
V diplomové práci bude řešena problematika integrované marketingové komunikace a její využití v politické kampani. Při zpracování vybraného tématu budou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o politických kampaních. Cílem práce je vymezení všech relevantních teoretických poznatků týkajících se marketingového řízení a plánování úspěšné politické kampaně. Dále bude analyzována a zhodnocena politické …more
Abstract:
This thesis will deal with the issue of integrated marketing communication and its use in political campaign. When processing a selected topic will be collected and analyzed available information on political campaigns. The aim is to identify all relevant theoretical knowledge related to marketing management and planning a successful political campaign. It will also be analyzed and evaluated political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní