Mgr. Alžběta Máchová

Diplomová práce

Srovnání práv a povinnosti vedoucích a nevedoucích zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Comparison of the Rights and Duties of Managerial and Non-Managerial Employees in Labour Relations
Anotace:
Tématem této diplomové práce je „Srovnání práv a povinností vedoucích a nevedoucích zaměstnanců v pracovněprávních vztazích.“ Počáteční pasáže práce jsou věnovány teoretickému úvodu tématu. Následně jsou definovány jednotlivé subjekty pracovněprávních vztahů, tj. zaměstnavatel, zaměstnanec, vedoucí zaměstnanec a zaměstnanec klíčový. Navazující kapitola se již soustředí na ústřední tématiku této práce …více
Abstract:
The topic of this thesis is „ Comparison of the rights and duties of managerial and non-managerial employees in labour relations“. The introduction of the thesis focuses on the theoretical introduction of its topic. Second chapter deals with definition of the subject of labour relations such as employer, non-managerial employee and „crutial employee“. The final chapter focuses on the main theme of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta