Bc. Jana Šubová

Diplomová práce

Odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance za škodu dle zákoníku práce

Responsibility of the employer and the employee for damage under the Labor Code
Anotace:
Diplomová práce se zabývá odpovědností zaměstnavatele a zaměstnance za škodu dle zákoníku práce. První část práce pojednává o teoretických poznatcích. Ve druhé části je obsažena analýza pomocí komparativní metody. Zmíněna je také judikatura Nejvyššího soudu České republiky. Součástí práce je ještě třetí část, ve které se vyskytuje návrh řešení a zhodnocení této problematiky.
Abstract:
This thesis deals with the responsibility of employer and employee for damage under the Labour Code. The first part deals with theoretical knowledge. The second part contains the analysis by the comparative method. The jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic is also mentioned. Part of this thesis is the third part in which it occurs solution design and evaluation of this issue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Foltýn, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting