Bc. Monika Hotárková

Diplomová práce

Teaching English to Learners with Specific Learning Difficulties from Teachers' Point of View

Teaching English to Learners with Specific Learning Difficulties from Teachers' Point of View
Anotace:
Diplomová práce se zjišťuje pohled učitelů angličtiny druhého stupně základních škol na výuku žáků se specifickými poruchami učení. Hlavním cílem práce je zjistit, jak učitelé vnímají práci s žáky s SPU, co obnáší a co ji ovlivňuje. Jako výzkumný nástroj byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s učiteli angličtiny na druhém stupni základních škol.
Abstract:
The master’s thesis deals with lower-secondary school English teacher’s point of view on teaching to learners with specific learning difficulties. The main aim of the work is to find out how the teachers perceive teaching English to learners with SpLD, what the work entails and what factors influence it. The research was realized by means of semi-structured personal interview with lower-secondary school …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy