Jana Kuchařová

Bachelor's thesis

Problematika paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče

Issues of palliative care in intensive care and resuscitation units
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování paliativní péče pacientům na odděleních intenzivní a resuscitační péče. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie a vývoj jak paliativní, tak i intenzivní a resuscitační péče. V praktické části bakalářské práce jsou pomocí nestandardizovaného dotazníku analyzovány znalosti zdravotnických pracovníků na odděleních intenzivní a resuscitační …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of providing palliative care to patients in intensive care and resuscitation care. The theoretical part of the bachelor thesis describes the history and development of both palliative and intensive and resuscitation care. The practical part of the bachelor's thesis analyses the knowledge of medical staff in the intensive care and resuscitation departments of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2022
  • Supervisor: PhDr. Hana Heiderová, PhD.
  • Reader: Ing. Iveta Bryjová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě