Bc. Dagmar Mištíková

Master's thesis

Analýza výcvikových modelů integrativně zaměřených psychoterapeutických výcviků v českém prostředí

Analysis of training models of integrative psychotherapy trainings in the Czech professional context
Abstract:
Thesis deals with the topic of integrative trainings in the Czech Republic. The author compares the teaching of selected integrative psychotherapy training programmes. Through analysis at the level of open coding of grounded theory, it creates categories and dimensions of integrative aspects of training, which are related to teaching in four basic parts of training. These are the theoretical part, …more
Abstract:
Práca sa zaoberá témou integratívnych výcvikov v Českej republike. Autorka porovnáva výučbu vybraných integratívnych psychoterapeutických výcvikov. Prostredníctvom analýzy na úrovni otvoreného kódovania zakotvenej teórie, vytvára kategórie a dimenzie aspektov integratívnych výcvikov, ktoré súvisia s integratívnou výučbou v štyroch základných častiach výcviku. Nimi sú teoretická časť, sebezkušenost …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií