Martin Urban

Bakalářská práce

Zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce ve městě Pardubice

Anotace:
Předmětem práce je analýza a návrhy na zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce. Analýza je vyhodnocena pomocí navržené hodnotící metody. Na základě zjištěných nedostatků analýzou jsou zpracovány návrhy úprav. Oporou pro návrh opatření jsou příslušné platné právní předpisy.
Abstract:
The work describes analysis of chosen pedestrian crossing and the suggestions for safety using. Specific assessment method was used for the analysis. The suggestions specialize in discoversd failing. Elected changes are based on corresponding laws.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Brožová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urban, Martin. Zvýšení bezpečnosti vytipovaných přechodů pro chodce ve městě Pardubice. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera