Bc. Aneta Vavruňková

Master's thesis

Flexibilní formy práce a zaměstnání v ČR

Flexible Forms of Work and Employment in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá flexibilními formami práce a zaměstnání v podniku KOPOS Kolín a.s. V teoretické části jsou popsány flexibilní formy práce a zaměstnání a jejich právní úprava v českém právním prostředí. Praktická část se zabývá analýzou flexibilních forem práce a zaměstnání v podniku KOPOS Kolín a.s., včetně závěrečného zhodnocení.
Abstract:
This diploma thesis deals with flexible forms of work and employment in the company KOPOS Kolín a.s. In the theoretical part there are described flexible forms of work and employment and their legal regulation in the Czech legal environment. The practical part deals with the analysis of flexible forms of work and employment at KOPOS Kolín a.s., including the final evaluation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vavruňková, Aneta. Flexibilní formy práce a zaměstnání v ČR. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní