Miroslav Václavík

Bakalářská práce

Energetická politika Evropské unie a úspěšnost jejího plnění v letech 2010 až 2015

Energy policy of the European Union and the success of its performance between 2010 and 2015
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou historie energetické politiky na území Evropy od konce druhé světové války a úspěšností jejího plnění v průběhu let 2010 až 2015. První část práce se zabývá historií a vývojem energetické politiky a jednotlivých společenství v průběhu předchozích šesti dekád. Druhá část obsahuje analýzu ekonomické situace Evropy a klíčových hráčů na poli energetických surovin …více
Abstract:
This bachelor thesis explores the history of energy policies since the Second World War and the success of its performance from years 2010 to 2015. The first part of this bechalor thesis explores the history and development of energy policy and the various communities during the previous six decades. The second part of this thesis contains an analysis of the economic situation in Europe and in main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Hladík
  • Oponent: Michaela Ševčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51323