Bc. Hana Chmelíková

Diplomová práce

Public relations jako nástroj firem na budování pozitivního veřejného mínění

Public Relations as a Tool of Companies to Build Positive Public Opinion
Anotace:
Public relations je velice aktuální téma pro všechny firmy operující v dnešním hyperkonkurenčním prostředí. Každá firma by měla dbát na budování pozitivního obrazu v myslích svých stálých i potenciálních zákazníků stejně dobře, jako na budování kladných vztahů se zástupci mediálních subjektů. První část diplomové práce má za úkol shromáždit již zjištěná fakta týkající se problematiky public relations …více
Abstract:
Public Relations is very actuall topic for all companies operating on nowadays hypercompetiton environment. Every single company should care about building a positive image in minds of the current and allso potential customers, as well as building positive relations with representatives of media entity. The main aim of the firts part of the thesis is to collect factas, that has already been previously …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace