Jan Edlman

Bakalářská práce

Vliv obsahu Bi\dindex{2}O\dindex{3} na tvorbu vlnovodů ve sklech PbO-Bi\dindex{2}O\dindex{3}-Ga\dindex{2}O\dindex{3}

The effect of Bi\dindex{2}O\dindex{3} content on waveguide formation in PbO-Bi\dindex{2}O\dindex{3}-Ga\dindex{2}O\dindex{3} glasses
Anotace:
Tato bakala.ska prace se v.nuje zkoumani vlivu obsahu Bi2O3 na tvorbu planarnich optickych vlnovod. (dale jen vlnovod.) v systemu skel PbO-Bi2O3-Ga2O3. Expozice vzork. probihala na transla.nim stolku pomoci zaost.eneho laseru o vlnove delce ?É = 447 nm. Vlnovody byly tvo.eny p.i kombinacich r.znych intenzit laseroveho za.eni a rychlosti pohybu transla.niho stolku na t.ech vzorcich; 75PbO-25Ga2O3 (bez …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the effect of Bi2O3 content on the formation of planar optical waveguides (hereafter referred to as waveguides) in a PbO-Bi2O3-Ga2O3 glassy system. The exposure of the samples was carried out on a translation stage using a focused laser with a wavelength of ë = 447 nm. The waveguides were formed with different combinations of laser intensities and translation stage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Knotek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Edlman, Jan. Vliv obsahu Bi\dindex{2}O\dindex{3} na tvorbu vlnovodů ve sklech PbO-Bi\dindex{2}O\dindex{3}-Ga\dindex{2}O\dindex{3}. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická