Bc. Jiří Rubeš

Diplomová práce

Úspěšnost nových emisí IPO uvedených od r. 2005 na trh Burzy cenných papírů Praha, a.s.

The success of new issues IPOs listed from 2005 on the market of the Prague Stock Exchange
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na oblast prvotních veřejných nabídek akcií nejčastěji označovaných termínem Initial Public Offering (IPO) společností, s jejímiţ akciemi se dosud veřejně neobchodovalo na trhu Burzy cenných papírů Praha (BCPP). Práce nejprve charakterizuje a popisuje teorii finančních trhů včetně struktury a segmentace, dále se zabývá znaky a podstatnými rysy akciové společnosti a …více
Abstract:
This thesis is focused on the area of initial public offers of shares most commonly referred to with the term Initial Public Offering (IPO) of companies whose shares have not been publicly traded so far on the market of the Prague stock exchange (PSE). Work first characterizes and describes the theory of financial markets, including the structure and segmentation, also deals with the characters and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní