Ing. František Hauswirth

Bakalářská práce

Autor a dílo - pojem a funkce v autorském zákoně

Author and work - the concept and function in the Copyright Act
Anotace:
Anotace Celá práce je rozdělena do tří kapitol, které objasňují autorskoprávní skutečnosti. První kapitola definuje hlavní pojmy spjaté s autorským právem – autor a dílo, u kterých jsou podkapitoly vysvětlující danou problematiku podrobněji. Do druhé kapitoly sem se rozhodl zařadit část, ve které budu popisovat historický vývoj autorského práva (úplný počátky, mezinárodní úpravy autorského zákona a …více
Abstract:
Anotace v anglickém jazyce The work is divided into three chapters that explain the facts about copyright. The first chapter defines main concepts related to copyright - the author and work for which they are subsections explaining the issue in more detail. In the second chapter, I decided to include a part in which I will describe the historical development of copyright law (the very beginning, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní