Bc. Michal VOSTRÝ

Diplomová práce

Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí

Special pedagogical intervention as part of the education of persons with dementia
Anotace:
Diplomová práce se zabývá speciálně-pedagogickou intervencí u seniorů trpících demencí, kteří se nacházejí v institucích sociální péče. Výzkum byl realizován v roce 2016 a trval jeden rok. Teoretická část popisuje samotnou demenci a demenci při Parkinsonově chorobě. Následně je v této části zmíněno také o tzv. pomáhajících profesích, které se mohou u této skupiny klientů plnohodnotně uplatňovat. Empirická …více
Abstract:
The thesis deals with special-educational interventions for elderly people with dementia who are in social care institutions. Research was conducted in 2016 and lasted for one year. The theoretical part describes itself dementia and Parkinson's disease. Subsequently, this section also mentioned the so-called. Helping professions that may be in this group of clients fully applied. Empirical part describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSTRÝ, Michal. Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství