Bc. Michal VOSTRÝ

Master's thesis

Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí

Special pedagogical intervention as part of the education of persons with dementia
Abstract:
Diplomová práce se zabývá speciálně-pedagogickou intervencí u seniorů trpících demencí, kteří se nacházejí v institucích sociální péče. Výzkum byl realizován v roce 2016 a trval jeden rok. Teoretická část popisuje samotnou demenci a demenci při Parkinsonově chorobě. Následně je v této části zmíněno také o tzv. pomáhajících profesích, které se mohou u této skupiny klientů plnohodnotně uplatňovat. Empirická …more
Abstract:
The thesis deals with special-educational interventions for elderly people with dementia who are in social care institutions. Research was conducted in 2016 and lasted for one year. The theoretical part describes itself dementia and Parkinson's disease. Subsequently, this section also mentioned the so-called. Helping professions that may be in this group of clients fully applied. Empirical part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOSTRÝ, Michal. Speciálně pedagogická intervence jako součást edukace osob s demencí. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Special Education / Special education (pedagogy) - counselling