Mgr. Ing. Tomáš Dráb

Bachelor's thesis

Efekt plynovodu Nord Stream na vztah Evropské unie k Ruské federaci v sektoru zemního plynu

Effect of the Nord Stream Pipeline on Relations between the EU and Russia within the Natural Gas Sector
Abstract:
Bakalářská práce je analýzou vlivu plynovodu Nord Stream na vztah EU a Ruska v sektoru zemního plynu prizmatem teoretických konceptů závislosti a vzájemné závislosti. Stěžejními cíli práce jsou determinace povahy předmětného vztahu před vybudováním Nord Streamu a identifikace jeho proměny způsobené tímto plynovodem.
Abstract:
Bachelor thesis is an analysis of influence which the Nord Stream Pipeline has on relations between the EU and Russia within the natural gas sector from the perspective of theoretical concepts of dependence and interdependence. Principal aims of the thesis is a determination of nature of the analysed relations before the construction of Nord Stream and identifying its transformation caused by the Pipeline …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2013
  • Supervisor: PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Osička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií