Milan ZÁBRANSKÝ

Bachelor's thesis

Evoluce průmyslových struktur v městských regionech Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm v evoluční ekonomické perspektivě

Evolution of industrial structures in the city regions of Kopřivnice and Frenštát pod Radhoštěm from an evolutionary economic geography perspective
Anotácia:
Bakalářská práce ?Evoluce průmyslových struktur v městských regionech Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm v evoluční ekonomické perspektivě? má za úkol popsat a zmapovat dlouhodobý vývoj průmyslu ve dvou městských regionech (ORP). Stěžejní část bakalářské práce je věnována historii průmyslu, jehož zmapování je důležité pro budoucí vývoj průmyslu v SO ORP. Teoretická část bakalářské práce interpretuje …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis Evolution of Industrial Structures in the City Regions of Kopřivnice and Frenštát pod Radhoštěm from an Evolutionary Economic Geography Perspective is to describe the longway development of industry in two city regions (ORP). The key part of my bachelor thesis is about history of industry, which is important for future development of industry in city regions. Theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zverejniť od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2014
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Slach

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁBRANSKÝ, Milan. Evoluce průmyslových struktur v městských regionech Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm v evoluční ekonomické perspektivě. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography / Geography and Regional Development

Práce na příbuzné téma