Ing. Michal Pavlík

Diplomová práce

Nízkonákladový marketing - nové možnosti umístění reklamy s minimálními náklady

Low-cost marketing - new scope of advertising positioning at minimum costs
Anotace:
Cílem diplomové práce je vyhledání nových možností pro umístění reklamy v rámci nízkonákladové kampaně organizace. Teoretická část práce se věnuje poznatkům v oblastech tradičního, nízkonákladového a event marketingu. Součástí teoretické části je několik variant nízkonákladového marketingu s příklady. Praktická část je zaměřena na sestavení nízkonákladové kampaně, v jejímž rámci je představena organizace …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis is to search for new possibilities of advertising positioning in the organization’s low-cost campaign. The theoretical part of the work deals with knowledge in areas of traditional, low-cost and event marketing. The theoretical part contains several variants of low-cost marketing with examples. The practical part is focused on creating low-cost campaign, in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství