Bc. Jakub Bláha

Bakalářská práce

Model jednoduchého hydraulického obvodu s rotačním motorem v prostředí SimScape

The model of a simple hydraulic circuit with a rotary motor in environment Matlab - SimScape
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou jednoduchého hydraulického obvodu s rotačním motorem v prostředí SimScape. Práce shrnuje základní poznatky o hydraulických prvcích v  obvodu. V rámci této práce je seznámení se s toolboxem SimScape. Následně je popsán rozdíl mezi prostředím SimScape a Simulink. V teoretické části jsou popsány použité hydraulické prvky v obvodu. Práce se zaměřuje na řízení rychlosti …více
Abstract:
This thesis aims to create a simple hydraulic circuit with rotary motor in environment of SimScape. Thesis includes basic knowledge about hydraulic elements in circuit. Consequently, there is written difference between SimScape and Simulink. In theoretical part there are described used hydraulic elements in circuit. Thesis aims on controlling velocity of hydraulic motor by throttling method with a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Lachman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bláha, Jakub. Model jednoduchého hydraulického obvodu s rotačním motorem v prostředí SimScape. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství