Jan KREJZA

Bakalářská práce

Návrh nápravných opatření vedoucích k stabilitě výrobního procesu při výrobě svařovaných trubek

The proposal of corrective measures leading to the stability of the production process in welded tubes production
Anotace:
Cílem práce je identifikovat příčiny vzniku neshodných výrobků svařovaných trubek a degradačních projevů na kovacích válcích a navrhnout nápravná opatření vedoucí k odstranění zjištěných problémů. V uvedené práci jsou prezentovány svařované trubky z korozivzdorných ocelí do výfukových systémů pro automobilový průmysl. Proto je v teoretické části práce popsána blíže problematika svařovaných trubek, …více
Abstract:
The aim of this thesis is to identify root causes of nonconforming products of welded tubes and degradation on forging rolls and to suggest corrective measures leading to elimination of the identified problems. There are presented welded stainless steel tubes in exhaust systems for the automotive industry in this thesis. Therefore, the theoretical part describes the issues of welded tubes, their production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJZA, Jan. Návrh nápravných opatření vedoucích k stabilitě výrobního procesu při výrobě svařovaných trubek. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě