Bc. Vlasta Semotamová

Bakalářská práce

MMORPG a virtuální komunity

MMORPG and virtual communities
Anotace:
Název práce: MMORPG a virtuální komunity V posledních letech jsou životy lidí stále více ovlivňovány všudypřítomností počítačových technologii a zvláště internetu, který se stává důležitým komunikačním kanálem. Online MMORPG hry se stávají čím dál častější aktivitou velkého množství lidí a v těchto virtuálních světech vznikají virtuální komunity. Cílem mé práce je prozkoumat komunity, které vznikají …více
Abstract:
Name: MMORPG and virtual communities In recent years, peoples lives are more and more influenced by ubiquitarian computer technologies and especially, which becomes imporant communication channel. Online MMORPG Games are becomminng more and more often activity of great amount of people and in these virtual worlds originates virtual communities. The aim of my work is to explore commumnities which originates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika